Teme pentru acasă

Politica noastră privind temele de casă se bazează pe normele și standardele elaborate de Ministerul Educației (DFE) din Anglia, care la rândul lor se bazează pe bunele practici respectate de instituțiile de învățământ prestigioase.

Tema de casă constituie o componentă importantă a programului nostru educațional, având menirea de a fi relevantă și de a susține eforturile elevilor de a-și consolida noțiunile studiate in clasă, de a explora, de a pune în practică și de a-și însuși noi cunoștințe și deprinderi.

Realizarea temelor la standarde satisfăcătoare va atrage optimizarea procesului de învățare și va sprijini progresul general al elevului. Școala va elabora o politică privind temele, politică in care se vor specifica in mod clar așteptările privind temele impuse la diferite niveluri dar și timpul alocat. Se preconizează ca toți elevii să își efectueze temele de casă, conform cerințelor fiecărui cadru didactic sau să solicite sprijin atunci când este nevoie.

Recomandări sumare (conținut):

 • Clasa pregătitoare: practicarea lecturii pe baza schemei Oxford Reading Tree
 • Clasa 1: Similar ca mai sus + practicarea lecturii, ortografiei și operațiilor matematice la nivel mental
 • Clasa 2: Similar ca mai sus + o temă la matematică și limba engleză / săptămână
 • Clasele 3, 4 & 5: Similar ca in Clasa 2 + una sau mai multe teme pentru acasă în fiecare săptămână
 • Clasa 6: Similar ca in Clasa 2 + două teme pentru acasă în fiecare săptămână
 • Clasele 7 – 9: Teme de casă vor fi date săptămânal pentru fiecare disciplină studiată (volumul depinde de numărul de ore săptămânale alocate respectivei discipline)

Recomandări sumare (timp alocat):

 • Clasa pregătitoare: 20 min / săptămână
 • Clasele 1 și 2: 10 – 15 min / zi
 • Clasele 3, 4 & 5: 20 – 30 min / zi
 • Clasa 6: 30 – 40 min / zi
 • Clasele 7 și 8: 45 – 60 min / zi
 • Clasa 9: 60 – 75 min / zi
 • Clasa 10: 90 – 120 min / zi

Evaluare Internă

BIST va promova și totodată va pune în aplicare o politică de feedback și evaluare menită să motiveze și să încurajeze elevii să caute în permanență metode pentru a se dezvolta, pentru a-și exprima opiniile și pentru a contribui la activitățile școlare fără teama că ar putea greși. Această politică este de asemenea gândită să sprijine elevii în procesul de învățare.

Cadrele didactice din cadrul BIST vor folosi o paletă largă de strategii de evaluare, oferind în același timp un feedback coerent și constructiv, menit să transmită elevilor informații prețioase privind abilitățile și atitudinea acestora față de activitate și efort, aspectele care necesită îmbunătățiri dar și privind potențialul elevilor și predicții privind examinările formale viitoare. Sistemul de evaluare intern se va baza pe permanentul feedback al cadrelor didactice referitor la performanța elevilor în clasă, calitatea temelor, efortul și atitudinea acestora față de lucru și îmbunătățire.

Sistemul de evaluare aferent ciclului primar
Evaluările periodice stabilite de școală în funcție de vârsta copilului, se vor consemna, se vor folosi pentru a monitoriza progresul înregistrat și pentru a susține dezvoltarea elevului. Rapoartele trimestriale vor fi prezentate în formă scrisă și vor oferi părinților informații deosebit de utile privind evoluția copilului pe toate nivelurile, în cadrul școlii.

Sistemul de evaluare aferent ciclului gimnazial
Evaluările planificate la jumătatea fiecărui trimestru se vor susține la toate disciplinele studiate. Informațiile strânse vor fi consemnate și utilizate pentru a monitoriza progresul elevilor dar și pentru a le sprijini procesul de învățare. Rapoartele de evaluare a performanței vor fi emise la finele fiecărui trimestru și vor oferi părinților informații prețioase cu privire la evoluția copilului pe toate nivelurile, în cadrul școlii.

Feedback-ul permanent, constructiv și coerent reprezintă un element esențial al educației.

Sistemul de examinare

Evaluarea abilitatilor, potentialului si a atitudinii fata de invatare si scoala
Aceste evaluări se vor organiza la începutul fiecărui an școlar prin intermediul furnizorului britanic de evaluare, GL Education. Acest set de evaluări nu depinde de nivelul anterior de cunoștințe de limba engleză, oferind astfel o evaluare corectă a potențialului și abilităților elevilor. Aceste evaluări vor ajuta atât școala cât și părinții să cunoască atât punctele la care elevii excelează cât și aspectele care necesită îmbunătățiri. Mai mult decât atât, cu ajutorul evaluărilor se vor putea stabili obiective realistice și stimulative.

Examinări formale externe
Examinările formale se vor baza pe comisia de examinare Cambridge Assessment International Education pentru Ciclul primar și Stagiile 3 și 4 din cadrul Ciclului gimnazial. Întrucât școala va deveni un Centru de examinare Cambridge, toți elevii vor susține examenele Cambridge în anumite etape:

 • Finele clasei 6 – evaluare la engleză și matematică (examene Cambridge Checkpoint Primary)
 • Finele clasei 9 – evaluare la engleză, matematică și științe – (examene Cambridge Checkpoint Lower Secondary)
 • Clasele 10 și 11 – examene Cambridge IGCSE susținute la toate disciplinele, excepție făcând disciplinele Limba română, PSHEE (dezvoltare personală) și PE (educație fizică). În urma promovării acestor examene elevii vor obține diplomele internaționale de promovare a învățământului secundar (International General Certificate of Secondary Education).
 • Examenele aferente clasei 13– Diploma internațională de bacalaureat, dat fiind că școala noastră intenționează să devină un centru IB acreditat

Calificările obtinute în urma absolvirii British International School of Timisoara vor asigura admiterea în centre internaționale de învățământ superior, inclusiv în cele din România

Suport Limba Engleza

În cadrul curriculumului dar și în cursul programului, BIST va oferi suport suplimentar în limba engleză pentru a ajuta elevii să se integreze și să acceseze întregul curriculum. Suportul va fi oferit în funcție de nivelul copilului, nivel care va fi stabilit pe baza evaluării înainte de aprobarea admiterii sau la începutul anului școlar.

Acest lucru înseamnă că anumite lecții vor fi omise din programul respectivilor elevi (lecții despre care se consideră că nu le pot fi utile din cauza nivelului precar de cunoștințe de limba engleză) și că se vor preda lecții suplimentare, elevii fiind grupați în clase mici. Într-o săptămână, numărul lecțiilor EAL poate varia între 2 și 10, în funcție de nivelul de cunoștințe de limba engleză.

Elevii din cadrul programului EAL vor fi evaluați în mod regulat și vor fi scoși din cadrul programului de îndată ce coordonatorul EAL consideră că respectivul elev se află la un nivel de competențe lingvistice care îi permite să acceseze întregul curriculum fără a întâmpina dificultăți majore dat fiind că elevul a atins nivelul necesar.

Suport si diferentiere

Nevoi educaționale speciale (SEN)

BIST doreste sa ajute toți copiii din cadrul scolii, indiferent de pasiunile, abilitățile și nivelul academic al acestora. Daca s-au identificat nevoi speciale de invatare, coordonatorul SEN va întocmi un plan educațional individualizat (IEP) împreună cu părinții și profesorul / dirigintele clasei. Acest plan va conține toate informațiile relevante despre copil, dar și obiectivele și strategiile care urmează să fie folosite de profesorii de la clasă pentru a sprijini elevul și pentru a asigura coerența procesului educațional. Planul educational va fi revizuit periodic și ajustat în funcție de nevoi.

Diferențiere

BIST doreste sa asigure un sistem educațional care să poată satisface optim nevoile tuturor copiilor. Suntem conștienți de faptul că vom avea copii din diverse medii sociale, cu experiențe diferite și cu abilități și stiluri variate de învățare. Din aceste motive elaborăm politici și proceduri pentru a asigura un suport optim tuturor elevilor care au nevoie de ajutor, dar, în același timp, ne dorim să oferim provocări continue pentru elevii cu abilități mai dezvoltate. În plus, școala va implementa numeroase programe (inclusiv participarea la competiții inter-școlare) menite să crească nivelul de competitivitate și să ofere oportunități tuturor elevilor să descopere și să își dezvolte o gamă amplă de abilități, talente și pasiuni.

 
ro_RO
en_GB ro_RO