Privire de ansamblu

Elevii înscriși în cadrul British International School of Timisoara vor studia materiile prevăzute în curriculumul britanic într-un mediu internațional. Misiunea noastră este aceea de a oferi elevilor un curriculum academic robust, echilibrat, stimulant și flexibil, menit să le pună la dispoziție o paletă largă de oportunități prin care să își poată explora și dezvolta abilitățile, competențele și deprinderile, care să îi ajute să obțină calificările recunoscute la nivel internațional, acordate de comisiile de examinare din cadrul Cambridge Assessment International Education și International Baccalaureate.

Calitatea sistemului britanic de învățământ se distinge la nivel mondial, aceasta fiind recunoscută și respectată pe plan internațional. Sistemul britanic de învățământ se remarcă prin atenția și importanța acordate dezvoltării personalității complete a copilului. Dezvoltarea academică este importantă însă nu este suficientă. Copiii trebuie să își dezvolte potențialul de a explora și descoperi universul înconjurător, de a gândi independent, de a socializa, de a se dezvolta fizic prin sport și educație fizică dar și de a acumula experiență în ceea ce privește asumarea responsabilității.

Stagiu

Anul/clasa
Vârsta împlinită în septembrie 2020

Curriculum

Ciclul Primar

Clasa pregătitoare

Clasa pregătitoare (elevi cu vârsta de 4 ani)

Curriculumul Național din Anglia – elaborat și monitorizat de Ministerul Educației din Anglia (DFE), optimizat cu elemente preluate din Cambridge Assessment International Education, pentru disciplinele Matematică și Limba engleză.

În plus, elevii vor studia limba română.

Stagiul 1

Clasa 1 ( elevi cu vârsta de 5 ani)

Clasa 2 ( elevi cu vârsta de 6 ani)

Stagiul 2

Clasa 3 ( elevi cu vârsta de 7 ani)

Clasa 4 ( elevi cu vârsta de 8 ani)

Clasa 5 ( elevi cu vârsta de 9 ani)

Clasa 6 ( elevi cu vârsta de 10 ani)

Gimnaziu si liceu

Stagiul 3

Clasa 7 ( elevi cu vârsta de 11 ani)

Curriculumul Național din Anglia pentru toate disciplinele, cu excepția: limbii engleze, matematicii și științelor exacte care se vor baza pe curriculumul Cambridge Assessment International.

În plus, elevii vor studia limba română.

Clasa 8 ( elevi cu vârsta de 12 ani)

Clasa 9 ( elevi cu vârsta de 13 ani)

Stagiul 4

Clasa 10 ( elevi cu vârsta de 14 ani)

Este disponibil examenul de acordare a Certificatului General Internațional pentru Ciclul Secundar (IGCSE) prescris de Cambridge Assessment International Education, pentru toate disciplinele disponibile, cu excepția PSHEE și limba română.

Clasa 11 ( elevi cu vârsta de 15 ani)

Stagiul 5

Clasa 12 ( elevi cu vârsta de 16 ani)

Diploma de Bacalaureat Internațional sau Diploma aferentă programului de orientare vocațională – emise de comisia de examinare pentru Bacalaureatul Internațional.

Clasa 13 ( elevi cu vârsta de 17 ani)

Ciclul Primar

Reception Stage (4 ani)

ÎNVĂȚĂM ȘI DESCOPERIM PRIN JOC

Clasa pregătitoare stabilește standardele pe care o instituție de învățământ care oferă un curriculum de sorginte britanică trebuie să le întrunească pentru a se asigura că elevii învață, se dezvoltă armonios într-un mediu sigur și sănătos. Aceasta oferă copiilor o paletă vastă de cunoștințe și deprinderi care asigură fundația corectă pentru o evoluție viitoare optimă de-a lungul anilor de școală și în viață.

Cele șapte domenii de învățare și dezvoltare în cadrul Stagiului Clasei Pregătitoare 

 • Dezvoltarea comunicării și limbajului implică acordarea oportunităților de a experimenta un mediu bogat în ceea ce privește limbajul; de a le dezvolta încrederea în sine dar și competența de a se exprima; și de a vorbi și asculta în diverse situații.
 • Dezvoltarea fizică implică acordarea oportunităților ca tinerii elevi să fie activi și interactivi; și să își dezvolte capacitatea de coordonare, control și mișcare. Copiii trebuie de asemenea să fie ajutați să înțeleagă importanța activității fizice și să poată face alegeri corecte în ceea ce privește alimentația.
 • Dezvoltarea personală, socială și emoțională implică sprijinirea copiilor să își dezvolte o atitudine pozitivă față de sine și față de alții; să construiască relații pozitive și să dezvolte respectul față de cei din jur; să își dezvolte abilitățile sociale și să învețe cum să își poată gestiona sentimentele; să înțeleagă sensul unui comportament adecvat în cadrul grupului; și să aibă încredere in propriile abilități.
 • Dezvoltarea lingvistică implică încurajarea copiilor să combine sunete și litere și să înceapă să citească și să scrie. Copiilor trebuie să li se asigure accesul la o paletă amplă de materiale literare (cărți, poezii și alte materiale scrise) pentru a le stârni interesul.
 • Matematică implică oferirea oportunităților de a-și dezvolta și perfecționa abilitățile de numărare, înțelegere și utilizare a numerelor, de efectuare a operațiilor aritmetice simple (probleme simple implicând operații de adunare și scădere); și să descrie forme, spații și unități de măsură.
 • Înțelegerea lumii implică îndrumarea copiilor în a înțelege propria lume fizică și comunitatea în care trăiesc prin posibilitățile de explorare, observare și aflare de informare despre oameni, locuri, tehnologie și mediul înconjurător.
 • Arte expresive și design implică acordarea posibilității de a explora și de a se juca cu o paletă largă de medii și materiale dar și încurajarea și asigurarea oportunității de a-și împărtăși propriile gânduri, idei și sentimente printr-o varietate de activități care implică artele, muzica, dansul, mișcarea, jocul de rol, design-ul și tehnologia.

Exemplu al tematicilor studiate în cursul anului:

 • Despre mine

 • In grădină

 • La fermă

 • Vremea și anotimpurile

 • Persoanele care ne vin în ajutor

 • Familia mea

 • Alimente și băuturi

 • La grădina zoologică

 • Transportul și călătoriile

 • Corpul nostru

Aceste teme sunt dezvoltate pe parcursul anului în cadrul unor proiecte și activități, incluzând toate cele șapte domenii amintite mai sus.

În plus, elevii vor începe să citească pe baza schemei Oxford Reading tree și își vor îmbunătăți gradual vocabularul și abilitățile de citire.

Legat de partea de aritmetică, elevii își vor îmbunătăți competențele de bază: numărarea, recunoașterea numerelor.

Clasele 1 și 2 (elevi cu vârsta între 5 și 6 ani) – Stagiul 1

EXPLORAREA ȘI ÎNVĂȚAREA PRINCIPIILOR DE BAZĂ ALE CURRICULUMULUI

Stagiul 1 (Clasa 1 și Clasa 2) constă din următoarele discipline:

 • Două discipline de baza: Matematică și Limba engleză
 • Componenta trans-curriculară care combină: Științe exacte, Geografie, Istorie, Teatru și Arte
 • Discipline de specialitate: Informatică, Arte, Educație muzicală, Educație fizică și Limba română 

Încurajăm copiii să preia controlul propriei educații și dezvoltări încă de la vârste fragede. Dorim ca aceștia să fie mândri de propriile realizări și totodată să adopte o abordare independentă și sigură față de școală. Se acordă o atenție deosebită dezvoltării sociale și emoționale a tuturor copiilor.

Abordarea trans-curriculară adoptată în cadrul școlii noastre va asigura o metodă sigură prin care elevii vor putea utiliza cunoștințele dobândite într-un anumit context ca bază de cunoaștere pentru alte contexte în cadrul și în afara școlii. Va spori motivația elevilor privind învățătura și nivelul de implicare al acestora.

Stagiul 1 (Clasele 1 și 2) / 8.30 – 16.00 (Luni – Vineri)

Clasele 3, 4, 5 și 6 (elevi cu vârsta între 7 – 10 ani) – Stagiul 2

DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ȘI DE ABILITĂȚI APLICATIVE

Aprofundarea componentelor curriculumului și extinderea învățării asupra unor domenii specifice

Stagiul 2 (Clasele 3 – 6) cuprinde următoarele discipline:

 • Două discipline de baza: Matematică și Limba engleză
 • Componenta trans-curriculară care combină: Științe exacte, Geografie, Istorie, Teatru și Arte
 • Discipline de specialitate: Informatică, Arte, Educație muzicală, Educație fizică, Limbi moderne (Franceză, Germană sau Spaniolă) și Limba română 

Se preconizează un nivel sporit de autonomie pe măsură ce elevii promovează în Stagiul 2, stagiu unde sunt încurajați gradual să accepte noi niveluri de responsabilitate și să demonstreze abilități de leadership. Predarea materiilor devine mult mai explicită în special în ceea ce privește disciplinele de baza, ca de pildă limba engleză, matematica, științele și informatica. În momentul promovării în Clasa 6, elevii sunt pregătiți pentru o abordare orientată spre disciplină, conform abordării specifice ciclului gimnazial.

Abordarea trans-curriculară adoptată în cadrul școlii noastre va asigura o metodă sigură prin care elevii vor putea utiliza cunoștințele dobândite într-un anumit context ca bază de cunoaștere pentru alte contexte în cadrul și în afara școlii. Va spori motivația elevilor privind învățătura și nivelul de implicare al acestora.

Stagiul 2 (Clasa 3 – Clasa 6) / 8.30 – 16.00 (Luni - Vineri)

Gimnaziu si liceu

Clasele 7, 8 și 9 (elevi cu vârsta între 11, 12 și 13 ani) – Stagiul 3

GÂNDIRE CRITICĂ, ANALIZĂ ȘI DEZBATERE. EXPRIMAREA OPȚIUNILOR

Lucrul în vederea atingerii excelenței academice, descoperirea și dezvoltarea competențelor și pasiunilor

The academic programme at the Secondary School Key Stage 3 level is based on the National Curriculum in England in all subjects, with the exception of: Romanian Language, English, Mathematics and Science. The school is using the Cambridge Assessment International Education programme for English, Mathematics and Science. This is called the Cambridge Lower Secondary 1 programme and it provides the perfect bridge towards the Key Stage 4 (Year 10 and 11) academic programme.

Scopul curriculumului Stagiului 3 este acela de a oferi elevilor o paletă largă de experiențe și oportunități care le vor permite să își descopere și să își perfecționeze abilitățile și pasiunile și de asemenea care le vor asigura o bază robustă pentru următorul program IGCSE de doi ani, program care va începe din clasa 10.

In Key Stage 3 the lessons are taught by different specialist teachers and all students study the same curriculum except for the Modern Foreign Language where students have a choice between French, German or Spanish. In addition, the curriculum is enriched with several extracurricular activities that are happening in various ways during the school year.

Stagiul 3 (Clasele 7, 8 și 9) / 8.30 – 16.00 (Luni - Vineri)

Clasele 10 și 11 (elevi cu vârsta între 14 – 16 ani) – Stagiul 4

GÂNDIRE CRITICĂ, ANALIZĂ ȘI DEZBATERE. EXPRIMAREA OPȚIUNILOR

Lucrul în vederea atingerii excelenței academice, elaborarea și exprimarea alegerilor informate

Programul academic pentru Stagiul 4 se bazează pe curriculumul Cambridge Assessment International Education pentru Stagiul 4, pentru toate disciplinele cu excepția limbii române. Până la finele Clasei 11 (vârsta de 16 ani), elevii vor susține examenele de obținere a certificatului general recunoscut la nivel internațional pentru ciclul gimnazial (IGCSE) la toate disciplinele (cu excepția limbii române). IGCSE este echivalentul calificării obținute de elevii care studiază în școlile din Anglia, la același stagiu.

In Clasele 10 și 11 se studiază trei discipline obligatorii (limba engleză, matematica și științele exacte) și patru discipline opționale care pot fi alese din următoarele: informatică, istorie, geografie, economie, business, limba franceză, limba germană, limba spaniolă, limba română, muzică, arte și teatru. PSHEE și educația fizică, discipline care se regăsesc de asemenea în orar, sunt obligatorii pentru toți elevii, însă nu sunt discipline care să impună susținerea de examene.

Stagiul 4 (Clasele 10 și 11) / 8.30 – 16.00 (Luni - Vineri)

Clasele 12 și 13 (elevi cu vârsta între 17 – 18 ani) – Stagiul 5

ALEGERI ȘI AMBIȚII / PREGĂTIREA CARIEREI

Predare personalizată în funcție de competențe, aptitudini și pasiuni pentru pregătirea pentru frecventarea învățământului superior

The academic programme at Key Stage 5 (Year 12 and 13) is based on the International Baccalaureate Diploma Programme. Students completing the Cambridge iGCSE programme are eligible to start the IB Diploma Programme in Year 12, under certain established criteria.  Students not meeting the requirements for the IB Diploma Programme, will be given the option to improve their iGCSE portfolio by retaking certain iGCSE exams or start alternatives programs offered by the school.

The IB Diploma Programme successfully completed, together with the Cambridge iGCSE portfolio will allow our students to apply to any university in the world, including Romania.

Tehnologie

Copiii generației noastre dezvoltă abilități în zona tehnologiei informatiei mai repede decât mulți adulți. Lumea IT prin varietaea elementelor care o reprezinta, a devenit o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi și a adus o mulțime de beneficii și provocări in special în zona educației. Având acces la tehnologie în sala de clasă, elevii au oportunitatea de a dezvolta diferite moduri de a învăța și abilități diverse. Profesorii folosesc tehnologia pentru a implemeta modalități creative si stimulante prin care sprijină procesul de învățare. Folosita corespunzător cu îndrumarea profesorului ca mijloc de a susține progresul și învatarea, tehnologia poate face din experiența de predare și învățare o activitate mai atractiva si distractivă.

La BIST tehnologia informatiei va face parte din curriculum și va fi utilizata pentru a sprijini procesul de învățare. Intentionam sa implementam resurse IT de cea mai bună calitate (laptop-uri, tablete, table interactive, etc) pentru a oferi studenților oportunități variate de a învăța și a dezvolta abilități, dar și pentru a-i sprijini pe cei care doresc să studieze informatica la nivel avansat și, eventual, să-și construiască o carieră în lumea IT. În plus, intenționăm să oferim diferite cluburi (robotică, web-design, etc.) care să arate copiilor modul în care tehnologia poate fi utilizata în diferite industrii și ne poate ajuta să construim un viitor mai bun pentru lumea noastră.

PSHEE Programme (personal development)

Programul ”Educație personală, socială, de sănătate și economică” (PSHEE) asigură baza vitală pentru dezvoltarea personală a elevilor în demersurile acestora de pregătire pentru viața de adult. Curriculumul PSHEE respectă cadrul DFE care le permite elevilor să își dezvolte abilitățile, să își consolideze cunoștințele și să înțeleagă mai aprofundat aspecte din următoarele domenii:

 • Dezvoltarea încrederii și responsabilității și utilizarea profitabilă a propriilor competențe
 • Dezvoltarea unui stil de viață sănătos și mai sigur
 • Dezvoltarea unor relații propice și respectarea diferențelor dintre oameni

Scopul educației PHSEE este acela de a pune la dispoziția elevilor:

 • Cunoștințe exacte și relevante
 • Oportunități de transformare a cunoștințelor în înțelegere
 • Oportunități de a explora, clarifica și contesta, dacă se poate, valorile, atitudinile, convingerile, drepturile și responsabilitățile proprii sau ale celor din jur
 • Abilitățile și strategiile de care au nevoie pentru a duce un stil de viață sănătos, sigur, împlinit, responsabil și echilibrat

Curriculumul PSHE este un program de tip spirală, progresiv, an de an. Programul este organizat în fiecare an în ciclurile primar și gimnazial prin intermediul unei ore săptămânale care figurează în orar. Cu toate acestea, componentele educației și abordării PSHEE sunt incluse și în alte lecții și sunt predate atunci când acest lucru este necesar.

PSHEE înseamnă învățarea competențelor pentru viață

Curriculum Invizibil (SMSC)

Prin SMSC se înțelege dezvoltarea  spirituală, morală, socială și culturală. O școală internațională cu un curriculum de sorginte britanică va introduce componenta SMSC în programul școlar, în cadrul activităților curriculare și extra-curriculare. Cadrele didactice vor promova dezvoltarea SMSC în cadrul lecțiilor predate iar școala va organiza numeroase programe și activități menite să abordeze acest aspect extrem de important.

Dezvoltarea SMSC este crucială pentru fiecare elev în parte dar și pentru societate ca întreg. Dezvoltarea academică, evoluția și rezultatele bune se pot înregistra doar dacă elevul se simte în siguranță (atât pe plan emoțional cât și fizic) și se dezvoltă armonios la nivel social, moral, cultural și spiritual. BIST consideră că nucleul educației ajută elevii să crească și să se dezvolte ca viitor adulți.

Componenta Spirituală

Explorează credințele și experiențele; respectă convingerile, sentimentele și valorile; dorește să afle mai multe despre sine, despre cei din jur și despre mediul înconjurător; își folosește imaginația și creativitatea; reflectează.

Componenta Morală

Distinge binele de rău; respectă legea; înțelege consecințele; investighează aspectele de ordin moral și etic; oferă opinii pertinente.

Componenta Socială

Folosește o paletă largă de abilități sociale; participă în cadrul comunității locale; apreciază diversitatea opiniilor; se implică, realizează acte de voluntariat și colaborează; soluționează conflicte; rezonează cu valorile internaționale și educaționale

Componenta Culturală

Apreciază influențele culturale; se implică în oportunitățile culturale; înțelege, acceptă, respectă și celebrează diversitatea

Ne angajăm să sprijinim dezvoltarea spirituală, morală, socială
și culturală a copiilor noștri

Arte creative

Artele creative joacă un rol important în dezvoltarea copilului. Încă de la vârste fragede, copiii își exprimă sentimentele și emoțiile mult mai clar prin desene, cântece sau prin interpretarea unui rol dintr-o poveste. Artele, dansul, educația muzicală și teatrul constituie componente vitale ale curriculumului nostru și ca atare dorim să ne asigurăm că toți elevii noștri se implică in mod activ în acest domeniu.

Elevii, personalul și părinții sunt încurajați în mod activ să se implice în activitățile extra-curriculare, în cadrul sesiunilor de ghidare, consiliere, și totodată să își împărtășească experiențele, oricând acest lucru este posibil. Mai jos prezentăm o listă cu posibilele activități care vor fi gradual puse în practică in cadrul programelor școlare.

Program extra-curricular

În cadrul BIST viața va fi mai mult decat curriculumul academic și activitățile din sălile de clasă. Cluburi, evenimente și activități organizate atât în timpul cât și după orele de curs vor oferi elevilor șansa de a-și extinde și îmbogăți interesele, oferind totodată oportunități excelente de dezvoltare personală.

Învățând și deprinzând skilluri noi sau îmbunătățindu-le pe cele existente, elevii formează noi prietenii, uneori chiar și în afara claselor din anul lor de studiu. Lecțiile învățate prin colaborare după orele de curs sunt de neprețuit. Doar experimentând multe activități, își vor putea descoperi adevăratele pasiuni și vor excela în ceea ce iubesc să facă.

Elevii, cadrele didactice și părinții sunt încurajați activ să se implice în activitățile extracuriculare ale școlii, oferind coaching, sfaturi și împărtășind propriile experiențe oriunde va fi posibil. Iată mai jos o listă cu activități posibile care vor fi implementate gradual în programele școlii:

 • Excursii școlare
 • Cluburi de îmbogățire a cunoștințelor
 • Cluburi de tip ”After school”
 • Producții teatrale
 • Evenimente școlare multiculturale
 • Spectacole de talente
 • Concursuri de public speaking
 • Dezbateri
 • Competiții sportive
 • Concursuri de muzică, arte și dans
 • Zilele carierei
 • Speakeri invitați
 • Revista școlii
 • Consiliul școlii
 • Zile tematice
 • Case și jocuri pe case
 • Ziua sportului
 • Ansambluri școlare
 • Un corp perfect
 • Trupa de muzică a școlii
 • Corul școlii
 • Proiecte de caritate
 • Experiență profesională

Teme pentru acasă

Politica noastră privind temele de casă se bazează pe normele și standardele elaborate de Ministerul Educației (DFE) din Anglia, care la rândul lor se bazează pe bunele practici respectate de instituțiile de învățământ prestigioase.

Tema de casă constituie o componentă importantă a programului nostru educațional, având menirea de a fi relevantă și de a susține eforturile elevilor de a-și consolida noțiunile studiate in clasă, de a explora, de a pune în practică și de a-și însuși noi cunoștințe și deprinderi.

Realizarea temelor la standarde satisfăcătoare va atrage optimizarea procesului de învățare și va sprijini progresul general al elevului. Școala va elabora o politică privind temele, politică in care se vor specifica in mod clar așteptările privind temele impuse la diferite niveluri dar și timpul alocat. Se preconizează ca toți elevii să își efectueze temele de casă, conform cerințelor fiecărui cadru didactic sau să solicite sprijin atunci când este nevoie.

Recomandări sumare (conținut):

 • Clasa pregătitoare: practicarea lecturii pe baza schemei Oxford Reading Tree
 • Clasa 1: Similar ca mai sus + practicarea lecturii, ortografiei și operațiilor matematice la nivel mental
 • Clasa 2: Similar ca mai sus + o temă la matematică și limba engleză / săptămână
 • Clasele 3, 4 & 5: Similar ca in Clasa 2 + una sau mai multe teme pentru acasă în fiecare săptămână
 • Clasa 6: Similar ca in Clasa 2 + două teme pentru acasă în fiecare săptămână
 • Clasele 7 – 9: Teme de casă vor fi date săptămânal pentru fiecare disciplină studiată (volumul depinde de numărul de ore săptămânale alocate respectivei discipline)

Recomandări sumare (timp alocat):

 • Clasa pregătitoare: 20 min / săptămână
 • Clasele 1 și 2: 10 – 15 min / zi
 • Clasele 3, 4 & 5: 20 – 30 min / zi
 • Clasa 6: 30 – 40 min / zi
 • Clasele 7 și 8: 45 – 60 min / zi
 • Clasa 9: 60 – 75 min / zi
 • Clasa 10: 90 – 120 min / zi

Evaluare Internă

BIST va promova și totodată va pune în aplicare o politică de feedback și evaluare menită să motiveze și să încurajeze elevii să caute în permanență metode pentru a se dezvolta, pentru a-și exprima opiniile și pentru a contribui la activitățile școlare fără teama că ar putea greși. Această politică este de asemenea gândită să sprijine elevii în procesul de învățare.

Cadrele didactice din cadrul BIST vor folosi o paletă largă de strategii de evaluare, oferind în același timp un feedback coerent și constructiv, menit să transmită elevilor informații prețioase privind abilitățile și atitudinea acestora față de activitate și efort, aspectele care necesită îmbunătățiri dar și privind potențialul elevilor și predicții privind examinările formale viitoare. Sistemul de evaluare intern se va baza pe permanentul feedback al cadrelor didactice referitor la performanța elevilor în clasă, calitatea temelor, efortul și atitudinea acestora față de lucru și îmbunătățire.

Sistemul de evaluare aferent ciclului primar
Evaluările periodice stabilite de școală în funcție de vârsta copilului, se vor consemna, se vor folosi pentru a monitoriza progresul înregistrat și pentru a susține dezvoltarea elevului. Rapoartele trimestriale vor fi prezentate în formă scrisă și vor oferi părinților informații deosebit de utile privind evoluția copilului pe toate nivelurile, în cadrul școlii.

Sistemul de evaluare aferent ciclului gimnazial
Evaluările planificate la jumătatea fiecărui trimestru se vor susține la toate disciplinele studiate. Informațiile strânse vor fi consemnate și utilizate pentru a monitoriza progresul elevilor dar și pentru a le sprijini procesul de învățare. Rapoartele de evaluare a performanței vor fi emise la finele fiecărui trimestru și vor oferi părinților informații prețioase cu privire la evoluția copilului pe toate nivelurile, în cadrul școlii.

Ongoing, constructive and meaningful feedback is an essential component of learning.

Sistemul de examinare

Evaluarea abilitatilor, potentialului si a atitudinii fata de invatare si scoala
Aceste evaluări se vor organiza la începutul fiecărui an școlar prin intermediul furnizorului britanic de evaluare, GL Education. Acest set de evaluări nu depinde de nivelul anterior de cunoștințe de limba engleză, oferind astfel o evaluare corectă a potențialului și abilităților elevilor. Aceste evaluări vor ajuta atât școala cât și părinții să cunoască atât punctele la care elevii excelează cât și aspectele care necesită îmbunătățiri. Mai mult decât atât, cu ajutorul evaluărilor se vor putea stabili obiective realistice și stimulative.

Examinări formale externe
Examinările formale se vor baza pe comisia de examinare Cambridge Assessment International Education pentru Ciclul primar și Stagiile 3 și 4 din cadrul Ciclului gimnazial. Întrucât școala va deveni un Centru de examinare Cambridge, toți elevii vor susține examenele Cambridge în anumite etape:

 • Finele clasei 6 – evaluare la engleză și matematică (examene Cambridge Checkpoint Primary)
 • Finele clasei 9 – evaluare la engleză, matematică și științe – (examene Cambridge Checkpoint Lower Secondary)
 • Clasele 10 și 11 – examene Cambridge IGCSE susținute la toate disciplinele, excepție făcând disciplinele Limba română, PSHEE (dezvoltare personală) și PE (educație fizică). În urma promovării acestor examene elevii vor obține diplomele internaționale de promovare a învățământului secundar (International General Certificate of Secondary Education).
 • Examenele aferente clasei 13– Diploma internațională de bacalaureat, dat fiind că școala noastră intenționează să devină un centru IB acreditat

The qualifications offered at the British International School of Timisoara will lead to university entrance worldwide, including Romania.

Suport Limba Engleza

În cadrul curriculumului dar și în cursul programului, BIST va oferi suport suplimentar în limba engleză pentru a ajuta elevii să se integreze și să acceseze întregul curriculum. Suportul va fi oferit în funcție de nivelul copilului, nivel care va fi stabilit pe baza evaluării înainte de aprobarea admiterii sau la începutul anului școlar.

Acest lucru înseamnă că anumite lecții vor fi omise din programul respectivilor elevi (lecții despre care se consideră că nu le pot fi utile din cauza nivelului precar de cunoștințe de limba engleză) și că se vor preda lecții suplimentare, elevii fiind grupați în clase mici. Într-o săptămână, numărul lecțiilor EAL poate varia între 2 și 10, în funcție de nivelul de cunoștințe de limba engleză.

Elevii din cadrul programului EAL vor fi evaluați în mod regulat și vor fi scoși din cadrul programului de îndată ce coordonatorul EAL consideră că respectivul elev se află la un nivel de competențe lingvistice care îi permite să acceseze întregul curriculum fără a întâmpina dificultăți majore dat fiind că elevul a atins nivelul necesar.

Suport si diferentiere

Nevoi educaționale speciale (SEN)

BIST doreste sa ajute toți copiii din cadrul scolii, indiferent de pasiunile, abilitățile și nivelul academic al acestora. Daca s-au identificat nevoi speciale de invatare, coordonatorul SEN va întocmi un plan educațional individualizat (IEP) împreună cu părinții și profesorul / dirigintele clasei. Acest plan va conține toate informațiile relevante despre copil, dar și obiectivele și strategiile care urmează să fie folosite de profesorii de la clasă pentru a sprijini elevul și pentru a asigura coerența procesului educațional. Planul educational va fi revizuit periodic și ajustat în funcție de nevoi.

Diferențiere

BIST doreste sa asigure un sistem educațional care să poată satisface optim nevoile tuturor copiilor. Suntem conștienți de faptul că vom avea copii din diverse medii sociale, cu experiențe diferite și cu abilități și stiluri variate de învățare. Din aceste motive elaborăm politici și proceduri pentru a asigura un suport optim tuturor elevilor care au nevoie de ajutor, dar, în același timp, ne dorim să oferim provocări continue pentru elevii cu abilități mai dezvoltate. În plus, școala va implementa numeroase programe (inclusiv participarea la competiții inter-școlare) menite să crească nivelul de competitivitate și să ofere oportunități tuturor elevilor să descopere și să își dezvolte o gamă amplă de abilități, talente și pasiuni.

 
ro_RO