Taxe școlare

Taxe de înscriere (asigurarea unui loc la școală)

Registration fee – 500 Euro 

 • Se achită înainte de semnarea contractului, la data depunerii formularului de înscriere semnat; plata se face într-o singură tranșă și acoperă costurile de procesare a documentelor precum și costurile administrative care constituie parte a procesului de admitere;
 • Taxa este returnată dacă dosarul de admitere nu este eligibil.

Depozitul pentru rezervare loc – 1500 Euro 

 • Reprezintă rezervarea locului la școală și se achită la data semnării contractului, după finalizarea procesului de admitere în cadrul BIST;
 • Acest depozit este apoi dedus din taxa anuală de școlarizare.

Annual school fees 2022-2023

Taxe anuale de școlarizare Zi completă
Clasa pregătitoare 7500 Euro
Stagiul 1 (Clasele 1 și 2) 8000 Euro
Stagiul 2 (Clasele 3 – 6) 8600 Euro
Stagiul 3 (Clasele 7 – 9) 9100 Euro
Stagiul 4 (Clasele 10 și 11) 10200 Euro
Stagiul 5 (Clasele 12 și 13) 10800 Euro

 

Taxa de școlarizare include:

 • Programele educaționale oferite în timpul anului școlar, conform calendarului academic și orarului școlar de luni până vineri între orele 8.30 – 16.00;
 • Materialele educaționale inclusiv manualele școlare, caietele și toate rechizitele necesare activității la clasă;
 • Taxe de examinare plătibile către board-ul de examinare din Marea Britanie (Cambridge) pentru anul 6 de studiu (tarifele sunt estimative și pot fi modificate de către board-ul de examinare din Marea Britanie): sfârșitul anului 6 – Engleză și Matematică – 17 EUR / materie;
 • Accesul la toate facilitățile școlii în timpul zilei și în timpul anului școlar;
 • Cluburile școlare desfășurate în timpul zilei de școală;
 • Două excursii locale pe an, cu durată de maxim o zi, desfășurate pe parcursul unei zile.

Taxa de școlarizare nu include:

 • Uniforma școlară - trebuie achiziționată de la școală înainte de începerea anului școlar; costul uniformei va fi comunicat părinților (purtarea uniformei școlare este obligatorie conform regulamentelor și procedurilor interne);
 • Masa de prânz - costul se va negocia cu furnizorii și va fi comunicat părinților. Alternativ, copiii pot aduce propria hrană pe care o pot servi în cadrul școlii;
 • Programele after school derulate în intervalul orar 16.30 - 18.00 (opțional);
 • Laptop personal, necesar studiului, pentru elevii din anul 10. Părinții își dau acordul, ca pe durata programului școlar, personalul IT să aibă acces la laptopul personal al elevului, dacă circumstanțele necesită accesul.

 • Excursiile și taberele (opțional);
 • Transportul către și de la școală (opțional);
 • Taxe de examinare plătibile către board-ul de examinare din Marea Britanie (Cambridge) pentru anii de studii 9, 11 și 13 (tarifele sunt estimative și pot fi modificate de către board-ul de examinare din Marea Britanie), după cum urmează:
  • End of Year 9 – English, Maths and Science ~ 45 Euro/subject
  • End of Year 11 – all subjects studied ~ 85 Euro/subject

Reduceri

 • Reducerile se aplică doar pentru elevii înscriși pentru un an întreg și sunt oferite cât timp taxele sunt plătite la zi, fără întârziere, conform termenelor prevăzute în contract
 • Se oferă 3% reducere pentru plata taxei de școlariare aferente unui an întreg conform termenelor prevăzute în contract
 • Se oferă 3% reducere pentru plata taxei de școlariare, pentru unul sau mai multi frați/surori

Procedura de admitere

Admitere

British International School of Timișoara utilizează un sistem de admitere care garantează faptul că toate cererile depuse în cursul anului sunt tratate în mod egal indiferent de sexul, etnia, orientarea sexuală, naționalitatea, cultura sau credința religioasă a copiilor. Cu toate acestea, procesul de admitere are totodată rolul de a asigura că sistemul educațional pe care îl promovăm și pe care îl oferim reprezintă cea mai bună opțiune pentru copilul dumneavoastră. 

Pragurile uzuale de înscriere în ciclul primar sunt:

 • Vârsta de 4 ani + Grupa pregătitoare
 • Vârsta de 5 ani + Anul 1
 • Vârsta de 6 ani + Anul 2
 • Vârsta de 7 ani + Anul 3
 • Vârsta de 8 ani+ Anul 4
 • Vârsta de 9 ani+ Anul 5
 • Vârsta de 10 ani+ Anul 6

Pragurile uzuale de înscriere în ciclul gimnazial sunt:

 • Vârsta de 11 ani + Anul 7
 • Vârsta de 12 ani+ Anul 8
 • Vârsta de 13 ani + Anul 9
 • Vârsta de 14 ani + Anul 10
 • 15+ years old – Year 11
 • 16+ years old – Year 12
 • 17+ years old – Year 13
Solicitați dosar de înscriere (pdf)

Pentru clarificări privind procesul de înscriere și scoală, vă rugăm contactați echipa de înscriere la: 

admissions@britishschool-timisoara.ro

Procedura de admitere 

Pasul 1 – Informați-vă despre școală

Părinții interesați să își înscrie copilul la școala noastră pot afla informații despre școală din următoarele surse: website-ul școlii, întâlnire cu responsabilul de înscrieri, vizită la școală și/sau întâlnire cu Directorul școlii corespunzătoare. Este important ca părinții să citească cu atenție politicile de pe website și să pună întrebări pentru a obține clarificări în timpul vizitei și întâlnirilor cu personalul BSIT implicat în această etapă.

Pasul 2 – Documentație și taxă de înscriere

Pentru anii de studiu, unde sunt locuri disponibile, dacă părinții decid că doresc să își înscrie copilul la școală, li se va cere să semneze formularul de înscriere și să plătească taxa de înscriere în termenul stabilit de școală. De asemenea, părinții trebuie să furnizeze următoarele documente, în același termen:

 • Scrisoare medicală în original de la medicul de familie și copia fișei de vaccinare;
 • Copie după certificatul de naștere al copilului (copie după actul de identitate sau pașaport, după caz);
 • Copie după actul de identitate (pașaportul) părinților / tutorilor legali;
 • Copie după foaia matricolă de la școala (școlile) anterioară (anterioare);
 • Copie după studiile parcurse în școala (școlile) anterioară (anterioare), după caz;
 • Alte diplome, certificate sau specializări obținute de copil în ultimii 2 ani;
 • Detaliile de contact (e-mail și telefon) ale școlii (școlilor) anterioare, pentru a obține referințe în scris (acest lucru se va face prin intermediul biroului școlii BIST);
 • 2 fotografii tip pașaport ale copilului;
 • Hotărâre judecătorească privind acordarea custodiei copilului către unul dintre părinți / tutori legali (dacă este cazul).

Dacă nu sunt locuri disponibile, părinții vor fi informați și vor fi incluși pe lista de așteptare (pe baza cererii lor scrise) în cazul în care doresc să fie contactați de școală imediat ce vor exista locuri disponibile.

Pasul 3 - Procesul de înscriere

Procesul de înscriere se va desfășura cu condiția ca dosarul să fie complet până la termenul indicat de școală. Școala se angajează să finalizeze evaluarea dosarului de înscriere și să invite copilul și părinții să participe la etapele următoare din procesul de evaluare în termenul anunțat. Perioada de timp pentru procesul de evaluare va fi determinată pe baza numărului de cereri la momentul respectiv și poate dura până la 4 săptămâni.  

Reception, Year 1 and 2:

 • Discuție cu Consilierul școlar
 • Interviu cu părinții și copiii (întâlniri cu Directorul școlii corespunzătoare)
 • Zi de probă – opțională și se va decide de către școală.

Year 3 to Year 12:

 • Discuție cu Consilierul școlar
 • Interviu cu părinții și copiii (întâlniri cu Directorul școlii corespunzătoare)
 • Zi de probă – opțională și se va decide de către școală.
 • Evaluările la admitere se vor face la limba engleză și matematică.
 • Evaluările pentru admitere for students applying to join our school in Year 12 (The IB Diploma Programme) will be in English, Mathematics and other relevant subjects, as decided by the school and in line with the subject choice for the respective student;
 • Înscrierea în anul 13 is only possible in the form of transfer from another authorised IB word school, under certain conditions decided by the school, including an identical subject option;

The aim of the enrolment process is to identify the level of English, academic potential și attitude towards learning and development of the child. We are looking for well-rounded pupils with a genuine interest in education in the broadest sense of the word, with interests that stretch beyond just the academic curriculum. More specifically the enrolment process will consider the following criteria:

 • Abilitățile și potențialul școlar;
 • Etica muncii și atitudinea față de școală;
 • Comportamentul general și atitudinea față de un mediu de învățare structurat;
 • Compatibilitatea elevilor și a familiei cu etosul, filosofia și valorile școlii.

Year 3 to Year 6 entry assessments:

 • Se evaluează limba engleză pentru a stabili nivelul de limbă engleză, pentru a asigura adecvarea cu serviciile oferite de școală și pentru a fi în concordanță cu nivelul existent al clasei;
 • Se evaluează matematică pentru a stabili nivelul actual al copilului.

Year 7 to Year 12 entry assessments:

 • Se evaluează limba engleză deoarece toate examenele oficiale Cambridge începând cu Anul 9 (cu excepția limbilor străine moderne), vor fi în limba engleză. Ideal, nivelul de limbă engleză:
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 7 este cel puțin intermediar inferior;
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 8 este cel puțin intermediar;
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 9 este cel puțin intermediar superior;
  • for children applying for Year 10 and 11 is advanced;
  • for children applying for Year 12 is advanced
 • Se evaluează matematica pentru a stabili nivelul actual al copilului.

Year 12 entry assessments for students applying to join our school in the The IB Diploma Programme, will be in English, Mathematics and other relevant subjects, as decided by the school and in line with the subject choice for the respective student;

Ziua de probă, la decizia școlii, va oferi copilului și familiei o privire de ansamblu mult mai bună asupra școlii și va da școlii posibilitatea de a întâlni copilul, de a-i evalua nivelul de limbă engleză (vorbire și ascultare) și de a-i observa atitudinea față de învățare și modul în care interacționează cu alți copii.

BIST își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui potențial elev dacă:

 • Stabilește că elevul nu va beneficia din punct de vedere educațional;
 • It determines, during the enrolment process that there is no compatibility between the student and the school;
 • Nevoile educaționale speciale necesare elevului nu pot fi satisfăcute;
 • Nivelul limbii engleze nu corespunde standardelor cerute;
 • Elevul și părinții nu sunt de acord cu regulile școlii și nu respectă valorile sale;
 • Orice alt motiv considerat rezonabil de școală.

In case more students apply on a limited number of places available in the respective year group, BIST will use the steps in the enrolment process as a method of selection, based on the criteria outlined above.

Decizia BIST cu privire la admiterea sau respingerea unui elev este finală și nu poate fi contestată.

Pasul 4

Școala va comunica părinților rezultatele procesului de evaluare, indiferent dacă cererea este eligibilă sau nu, în termenul stabilit de școală. results of the enrolment process, whether the application is eligible or not eligible, within the deadline determined by the school.

Școala își rezervă dreptul de a informa părinții în cazul în care, în urma testelor și / sau a analizei documentelor, rezultă că poate să existe o lipsă de compatibilitate cu etosul școlii, curriculumul școlar și sistemul educațional furnizat.

In cases where the enrolment is not eligible, the Enrolment Fee will be returned to the parents in no more than 10 business days.

Pasul 5 

Cu condiția ca admiterea să fie eligibilă, părinții sunt invitați la școală să semneze Contractul de școlarizare și să plătească avansul în termenul stabilit de școală (5 zile calendaristice). School-Parent Contract și să plătească deposit, within the deadline determined by the school (5 calendar days).

Dacă documentele nu sunt semnate în timpul dat, școala își rezervă dreptul de a oferi locul unui alt elev, iar taxa de înscriere nu va fi returnată.

Se consideră că elevul este înscris la școală numai atunci când contractul este semnat de ambele părți, iar avansul de înscriere a fost plătit și confirmat în termenul dat.

 

Procedură de reînscriere

 • Elevii BIST existenți vor avea prioritate la reînscrierea în anul școlar următor;
 • Fiecare familie va fi invitată să demareze procesul de reînscriere pentru anul școlar următor la începutul semestrului al 2-lea (data exactă urmează să fie anunțată);
 • Nu este necesară o evaluare pentru reînscriere;
 • Școala își rezervă dreptul de a aborda anumiți părinți în cazul în care trebuie purtată o discuție înainte de reînscriere; acest lucru se va întâmpla în cazurile în care, în cursul anului școlar s-au înregistrat probleme de comportament și acestea nu au fost rezolvate la un nivel satisfăcător.

Locurile sunt rezervate numai printr-un contract semnat și avans plătit. Prioritatea este asigurată numai în perioada de timp anunțată de școală. În situațiile în care contractul nu este semnat sau avansul nu este plătit în termenul stabilit, locul respectiv este considerat disponibil și școala are dreptul să îl ofere altor candidați.

 

Înscrierea fraților/surorilor

 • După data limită de reînscriere, locurile disponibile vor fi oferite fraților/surorilor elevilor înscriși în anul școlar curent;
 • Familiile cu elevi înscriși, care intenționează să înscrie un frate sau o soră a acelui elev, vor indica acest lucru prin completarea și semnarea unui Formular de înscriere și vor plăti Taxa de înscriere în același timp în care semnează contractul pentru elevul deja înscris;
 • The admission policy for new students will apply and the school reserves the right to refuse enrolment in certain cases as defined in the admission policy.

After the re-enrolment of current BIST students and enrolment of siblings, all available places will then be offered to students expressing an interest. The admission policy for new students will apply.

Locurile se rezervă numai printr-un contract semnat și prin plata avansului. Prioritatea pentru frați/surori este asigurată numai în perioada de timp anunțată de școală. În situațiile în care contractul nu este semnat sau avansul nu este plătit în termenul stabilit, locul respectiv este considerat disponibil și școala are dreptul să îl ofere celorlalți candidați.

 

Confirmare

Prin semnarea acestui Formular de înscriere, părinții confirmă și admit că au citit Politica de admitere și înțeleg că decizia școlii, în baza acestei proceduri, este finală și nu poate fi contestată.

Prin semnarea Contractului de școlarizare, părinții confirmă și admit că au citit și au înțeles oferta școlară și se obligă să respecte valorile, regulile și politicile școlare. În consecință, părinții vor sprijini școala, asigurându-se că aceste politici, valori și reguli sunt respectate de copiii lor.

ACADEMIC CALENDAR  2022 – 2023

Autumn Term 2022-2023 (term 1)

Spring Term 2022-2023 (term 2)

Summer Term 2022-2023 (term 3)

Download PDF school calendar 2022-2023

Uniforma școlară

Uniforma școlară este obligatorie în cadrul BIST și ca atare aceasta joacă un rol extrem de important pentru etosul școlii dar și pentru dezvoltarea unei atitudini corespunzătoare. Uniforma școlară poate fi extrem de utilă în a insufla spiritul de mândrie, în a susține o atitudine pozitivă dar și în a asigura elevii (indiferent de naționalitate sau mediul social din care provin) de faptul că sunt bine veniți și protejați de presiunea socială care vizează un anumit cod vestimentar. Uniforma școlară încurajează coeziunea și totodată promovează stabilirea unor relații optime între grupurile de elevi.

Regulamentul privind uniformele şcolare este disponibil în secțiunea School Policies.

Comandați uniformele școlare
 
ro_RO