Taxe scolare

Taxe de înscriere (asigurarea unui loc la școală)

Taxa de înregistrare – 250 Euro 

 • Se achită înainte de semnarea contractului, la data depunerii formularului de înscriere semnat; plata se face într-o singură tranșă și acoperă costurile de procesare a documentelor precum și costurile administrative care constituie parte a procesului de admitere;
 • Taxa este returnată dacă dosarul de admitere nu este eligibil.

Depozitul rezervare loc – 1500 Euro 

 • Reprezintă rezervarea locului la școală și se achită la data semnării contractului, după finalizarea procesului de admitere în cadrul BIST;
 • Acest depozit este apoi dedus din taxa anuală de școlarizare.

Annual school fees 2020-2021

Taxe anuale de școlarizare Zi completă
Clasa pregătitoare 6500 Euro
Stagiul 1 (Clasele 1 și 2) 7200 Euro
Stagiul 2 (Clasele 3 – 6) 7700 Euro
Stagiul 3 (Clasele 7 – 9) 8200 Euro
Stagiul 4 (Clasele 10 și 11) 8700 Euro

Taxa de scolarizare include:

 • Programele educationale oferite in timpul anului scolar conform calendarului academic 2019-2020 si orarului scolar de luni pana vineri intre orele 8.30 – 16.00;
 • Materialele educationale inclusiv manualele scolare, caietele si toate rechizitele necesare activitatii la clasa;
 • Examination fees payable to UK examination board (Cambridge) for Years 6 (these fees are for guidance purpose only and can be modified by the UK examination board) for English and Maths ( ~17 Euro/subject)
 • Accesul la toate facilitatile scolii in timpul zilei si in timpul anului scolar;
 • Cluburile scolare desfasurate in timpul zilei de scoala;
 • Doua excursii locale pe an, cu durata de maxim o zi, desfasurate pe parcursul unei zile.

Taxa de scolarizare nu include:

 • Uniforma scolara - trebuie achizitionata de la scoala inainte de inceperea anului scolar; costul uniformei va fi comunicat parintilor (purtarea uniformei scolare este obligatorie conform regulamentelor si procedurilor interne);
 • Masa de pranz - costul se va negocia cu furnizorii si va fi comunicat parintilor. Alternativ, copiii pot aduce propria hrana pe care o pot servi in cadrul scolii;
 • Programele after school derulate in intervalul orar 16.30 - 18.00 (optional);
 • Laptop personal, necesar studiului, pentru elevii din anul 10. Părinții își dau acordul, ca pe durata programului școlar, personalul IT să aibă acces la laptopul personal al elevului, dacă circumstanțele necesită accesul.

 • Excursiile si taberele (optional);
 • Transportul catre si de la scoala (optional);
 • Taxe de examinare platibile catre board-ul de examinare din Marea Britanie (Cambridge) pentru anii de studii 9, 11 si 13 (tarifele sunt estimative si pot fi modificate de catre board-ul de examinare din Marea Britanie), dupa cum urmeaza:
  • End of Year 9 – English, Maths and Science ~ 25 Euro/subject
  • End of Year 11 – all subjects studied ~ 65 Euro/subject
  • End of Year 13 – all subjects studied ~ 100 Euro/subject

Reduceri

 • Reducerile se aplică doar pentru elevii înscriși pentru un an întreg și sunt oferite cât timp taxele sunt plătite la zi, fără întârziere, conform celor prevăzute în contract
 • A 3% discount is offered for full-payment of the one year’s fee within, as stipulated in the contract
 • A 5% discount is offered for two or more siblings

Procedura de admitere

Admitere

British International School of Timișoara utilizează un sistem de admitere care garantează faptul că toate cererile depuse în cursul anului sunt tratate în mod egal indiferent de sexul, etnia, orientarea sexuală, naționalitatea, cultura sau credința religioasă a copiilor. Cu toate acestea, procesul de admitere are totodată rolul de a asigura că sistemul educațional pe care îl promovăm și pe care îl oferim reprezintă cea mai bună opțiune pentru copilul dvs. 

Pragurile uzuale de înscriere în ciclul primar sunt:

 • Vârsta de 4 ani + Clasa pregătitoare
 • Vârsta de 5 ani + Clasa 1
 • Vârsta de 6 ani + Clasa 2
 • Vârsta de 7 ani + Clasa 3
 • Vârsta de 8 ani+ Clasa 4
 • Vârsta de 9 ani+ Clasa 5
 • Vârsta de 10 ani+ Clasa 6

Pragurile uzuale de înscriere în ciclul gimnazial sunt:

 • Vârsta de 11 ani + Clasa 7
 • Vârsta de 12 ani+ Clasa 8
 • Vârsta de 13 ani + Clasa 9
 • Vârsta de 14 ani + Clasa 10
Solicitati dosar de inscriere (pdf)

Pentru clarificări privind procesul de înscriere și scoală, vă rugăm contactați echipa de înscriere la: 

admissions@britishschool-timisoara.ro

Procedura de admitere 

Pasul 1 – Informați-vă despre școală

Părinții interesați să își înscrie copilul la școala noastră pot afla informații despre școală din următoarele surse: website-ul școlii, întâlnire cu responsabilul de înscrieri, vizită la școală și/sau întâlnire cu Directorul școlii corespunzătoare. Este important ca părinții să citească cu atenție politicile de pe website și să pună întrebări pentru a obține clarificări în timpul vizitei și întâlnirilor cu personalul BSIT implicat în această etapă.

Pasul 2 – Documentație și taxă de înscriere

Pentru anii de studiu unde sunt disponibile locuri, dacă părinții decid că doresc să își înscrie copilul la școală, li se va cere să semneze formularul de înscriere și să plătească taxa de înscriere în termenul stabilit de școală. De asemenea, părinții trebuie să furnizeze următoarele documente în același termen:

 • Scrisoare medicală în original de la medicul de familie și copia fișei de vaccinare;
 • Copie după certificatul de naștere al copilului (copie după actul de identitate sau pașaport, după caz);
 • Copie după actul de identitate (pașaportul) părinților / tutorilor legali;
 • Copie după foaia matricolă de la școala (școlile) anterioară (anterioare);
 • Copie după studiile parcurse în școala (școlile) anterioară (anterioare), după caz;
 • Alte diplome, certificate sau specializări obținute de copil în ultimii 2 ani;
 • Detaliile de contact (e-mail și telefon) ale școlii (școlilor) anterioare, pentru a obține referințe în scris (acest lucru se va face prin intermediul biroului școlii BIST);
 • 2 fotografii tip pașaport ale copilului;
 • Hotărâre judecătorească privind acordarea custodiei copilului către unul dintre părinți / tutori legali (dacă este cazul).

Dacă nu sunt locuri disponibile, părinții vor fi informați și vor fi incluși pe lista de așteptare (pe baza cererii lor scrise) în cazul în care doresc să fie contactați de școală imediat ce vor exista locuri disponibile.

Pasul 3 – Proces de evaluare

Procesul de evaluare se va desfășura cu condiția ca dosarul să fie complet până la termenul indicat de școală. Școala se angajează să finalizeze evaluarea dosarului de admitere și să invite copilul și părinții să participe la etapele următoare din procesul de evaluare în termenul anunțat. Perioada de timp pentru procesul de evaluare va fi determinată pe baza numărului de cereri la momentul respectiv și poate dura până la 4 săptămâni.  

Evaluarea pentru anul pregătitor, anul 1 și anul 2:

 • Evaluarea abilității cognitive/întâlnire cu Psihologul școlar
 • Interviu cu părinții și copiii (întâlniri cu Directorul școlii corespunzătoare)
 • Competențe de limbă engleză
 • Zi de probă – opțională și se va decide de către școală.

Evaluări pentru anii 3-10:

 • Evaluarea abilității cognitive/întâlnire cu Psihologul școlar
 • Interviu cu părinții și copiii (întâlniri cu Directorul școlii corespunzătoare)
 • Zi de probă – opțională și se va decide de către școală.
 • Evaluările la admitere se vor face la limba engleză și matematică.

Scopul procesului de evaluare este să identifice nivelul de limbă engleză, potențialul școlarși atitudinea față de învățare, precum și nivelul de dezvoltare al copilului dvs. Căutăm elevi cu o etică a învățării bine dezvoltată, interesați să învețe în sensul cel mai larg al cuvântului, cu interese care depășesc curriculumul academic. Mai precis, procesul de evaluare va avea în vedere următoarele criterii:

 • Abilitățile și potențialul școlar;
 • Etica muncii și atitudinea față de școală;
 • Comportamentul general și atitudinea față de un mediu de învățare structurat;
 • Compatibilitatea elevilor și a familiei cu etosul, filosofia și valorile școlii.

Evaluări pentru anii 3-6::

 • Se evaluează limba engleză pentru a stabili nivelul de limbă engleză, pentru a asigura adecvarea cu serviciile oferite de școală și pentru a fi în concordanță cu nivelul existent al clasei;
 • Se evaluează matematică pentru a stabili nivelul actual al copilului.

Evaluări pentru anii 7-10:

 • Se evaluează limba engleză deoarece toate examenele oficiale Cambridge începând cu Anul 9 (cu excepția limbilor străine moderne), vor fi în limba engleză. Ideal, nivelul de limbă engleză:
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 7 este cel puțin intermediar inferior;
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 8 este cel puțin intermediar;
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 9 este cel puțin intermediar superior;
  • pentru copiii care aplică pentru Anul 10 este avansat;
 • Se evaluează matematica pentru a stabili nivelul actual al copilului.

Ziua de probă, la decizia școlii, va oferi copilului și familiei o privire de ansamblu mult mai bună asupra școlii și va da școlii posibilitatea de a întâlni copilul, de a-i evalua nivelul de limbă engleză (vorbire și ascultare) și de a-i observa atitudinea față de învățare și modul în care interacționează cu alți copii.

BIST își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui potențial elev dacă:

 • Stabilește că elevul nu va beneficia din punct de vedere educațional;
 • Stabilește, în urma evaluărilor, că elevul și școala nu sunt compatibili;
 • Nevoile educaționale speciale necesare elevului nu pot fi satisfăcute;
 • Nivelul limbii engleze nu corespunde standardelor cerute;
 • Elevul și părinții nu sunt de acord cu regulile școlii și nu respectă valorile sale;
 • Orice alt motiv considerat rezonabil de școală.

În cazul în care mai mulți elevi aplică pe un număr limitat de locuri disponibile în anul respectiv, BIST va folosi procesul de evaluare ca metodă de selecție, pe baza criteriilor prezentate mai sus.

Decizia BIST cu privire la admiterea sau respingerea unui elev este finală și nu poate fi contestată.

Pasul 4

Școala va comunica părinților rezultatele procesului de evaluare, indiferent dacă cererea este eligibilă sau nu, în termenul stabilit de școală. rezultatele procesului de evaluare a dosarelor de inscriere, whether the application is eligible or not eligible, within the deadline determined by the school.

Școala își rezervă dreptul de a informa părinții în cazul în care, în urma testelor și / sau a analizei documentelor, rezultă că poate să existe o lipsă de compatibilitate cu etosul școlii, curriculumul școlar și sistemul educațional furnizat.

În cazurile în care, în urma procesului de evaluare, înscrierea nu este eligibilă, taxa de înscriere va fi returnată părinților în cel mult 10 zile lucrătoare.

Pasul 5 

Cu condiția ca admiterea să fie eligibilă, părinții sunt invitați la școală să semneze Contractul de școlarizare și să plătească avansul în termenul stabilit de școală (5 zile calendaristice). School-Parent Contract și să plătească deposit, within the deadline determined by the school (5 calendar days).

Dacă documentele nu sunt semnate în timpul dat, școala își rezervă dreptul de a oferi locul unui alt elev, iar taxa de înscriere nu va fi returnată.

Se consideră că elevul este înscris la școală numai atunci când contractul este semnat de ambele părți, iar avansul de înscriere a fost plătit și confirmat în termenul dat.

 

Procedură de reînscriere

 • Elevii BIST existenți vor avea prioritate la reînscrierea în anul școlar următor;
 • Fiecare familie va fi invitată să demareze procesul de reînscriere pentru anul școlar următor la începutul semestrului al 2-lea (data exactă urmează să fie anunțată);
 • Nu este necesară o evaluare pentru reînscriere;
 • Școala își rezervă dreptul de a aborda anumiți părinți în cazul în care trebuie purtată o discuție înainte de reînscriere; acest lucru se va întâmpla în cazurile în care, în cursul anului școlar s-au înregistrat probleme de comportament și acestea nu au fost rezolvate la un nivel satisfăcător.

Locurile sunt rezervate numai printr-un contract semnat și avans plătit. Prioritatea este asigurată numai în perioada de timp anunțată de școală. În situațiile în care contractul nu este semnat sau avansul nu este plătit în termenul stabilit, locul respectiv este considerat disponibil și școala are dreptul să îl ofere altor candidați.

 

Înscrierea fraților/surorilor

 • După data limită de reînscriere, orice locuri disponibile vor fi oferite fraților/surorilor elevilor înscriși în anul școlar curent;
 • Familiile cu elevi înscriși, care intenționează să înscrie un frate sau o soră a acelui elev, vor indica acest lucru prin completarea și semnarea unui Formular de înscriere și vor plăti Taxa de înscriere în același timp în care semnează contractul pentru elevul deja înscris;
 • Se va aplica politica de admitere (inclusiv procesul de evaluare) pentru noii elevi, iar școala își rezervă dreptul de a refuza înscrierea în anumite cazuri, conform celor definite în politica de admitere..

După reînscrierea elevilor actuali ai BIST și înscrierea de frați/surori, toate locurile disponibile vor fi apoi oferite familiilor si elevilor care s-au arătat interesați. Se va aplica politica de admitere (inclusiv procesul de evaluare) pentru noii elevi.

Locurile se rezervă numai printr-un contract semnat și prin plata avansului. Prioritatea pentru frați/surori este asigurată numai în perioada de timp anunțată de școală. În situațiile în care contractul nu este semnat sau avansul nu este plătit în termenul stabilit, locul respectiv este considerat disponibil și școala are dreptul să îl ofere celorlalți candidați.

 

Confirmare

Prin semnarea acestui Formular de înscriere, părinții confirmă și admit că au citit Politica de admitere și înțeleg că decizia școlii, în baza acestei proceduri, este finală și nu poate fi contestată.

Prin semnarea Contractului de școlarizare, părinții confirmă și admit că au citit și au înțeles oferta școlară și se obligă să respecte valorile, regulile și politicile școlare. În consecință, părinții vor sprijini școala, asigurându-se că aceste politici, valori și reguli sunt respectate de copiii lor.

Calendarul și programul școlar

Anul școlar 2019 – 2020

Trimestrul de toamnă 2019-20 (trimestrul 1)

Trimestrul de primăvară 2019-20 (trimestrul 2)

Trimestrul de vară 2019-20 (trimestrul 3)

Anul școlar 2020 – 2021

Trimestrul de toamnă 2020-21 (trimestrul 1)

Trimestrul de primăvară 2020-21 (trimestrul 2)

Trimestrul de vară 2020-21 (trimestrul 3)

Program școlar

Școala Primară

Gimnaziu

calendarul școlar PDF

Uniforma școlară

Uniforma școlară este obligatorie în cadrul BIST și ca atare aceasta joacă un rol extrem de important pentru etosul școlii dar și pentru dezvoltarea unei atitudini corespunzătoare. Uniforma școlară poate fi extrem de utilă în a insufla spiritul de mândrie, în a susține o atitudine pozitivă dar și în a asigura elevii (indiferent de nationalitate sau mediul social din care provin) de faptul că sunt bine veniți și protejați de presiunea socială care vizează un anumit cod vestimentar. Uniforma școlară încurajează coeziunea și totodată promovează stabilirea unor relații optime între grupurile de elevi.

Regulamentul privind uniformele şcolare este disponibil în secțiunea School Policies.

Comandați uniformele școlare

Programul de burse academice BIST

Programul de burse academice oferit de BIST pentru anul academic 2020 - 2021 se va deschide in ianuarie 2020!
BIST se angajează să extindă accesul la educația internațională oferind burse de merit elevilor foarte talentați care isi doresc sa urmeze cursurile scolii nostre, dar nu au posibilitatea si sustinerea financiara necesara.
Bursele vor fi oferite in urma unei analize a performanței academice a elevului pe baza documentelor suport (inclusiv referințe de la școala actuala), a unui interviu cu elevul și cu părinții / reprezentanți legali, precum și pe baza unei testări a elevului.

Dosarul de bursa trebuie depus la scoală și va include:

 • Formular de înscriere;
 • Scrisoare de intenție;
 • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul programului de burse academice;
 • Copie certificat de naștere;
 • Cel mai recent raport școlar (foaie matricolă);
 • Orice alte documente care ar putea veni în sprijinul dosarului;
 • Documente suport privind situația financiara a familiei.

Formularul de înscriere (1), scrisoarea de intenție (2), nota de informare (3) și politica de bursă sunt disponibile și pot fi descărcate aici. 

Descarcă

FAQ

Unde este situat campusul scolii?

Campusul va fi dezvoltat în jurul unei foste Școli Regale postgimnaziale, intre Calea Aradului si Calea Sever Bocu.

Pentru ce varste se deschide scoala?

Scoala se va deschide in septembrie 2019 cu ciclul primar si gimnazial, cu doua grupe de 20 copii pe fiecare an scolar la scoala primara si o grupa de 20 copii pe an scolar la gimnaziu. Detalii pe site-ul scolii la sectiunea curriculum.

Cand incepe perioada de inscriere? Care sunt taxele?

Procedura de inscriere si taxele sunt afisate in sectiuni distincte pe siteul scolii. Campania de pre-inscriere a inceput in aprilie 2018, pe baza formularelor de pre-inscriere.

Incepand cu data de 15 octombrie 2018, ridicarea dosarului de inscriere se poate face si la adresa: Isho Offices, str. Take Ionescu 46B, Timisoara.

Ce programa scolara urmati?

British International School of Timisoara este o scoala internationala cu un curriculum preluat din Marea Britanie. Predarea va fi realizata in limba engleza, exceptand orele de Limba Romana.

Programa scolara dar si toate examenele formale sustinute de elevi la anumite stagii, vor avea emblema Cambridge. Calificarile academice obtinute prin promovarea examenelor Cambridge sunt recunoscute la nivel international si faciliteaza accederea la universitati de top din lume.

Ce acreditari are scoala?

Am demarat in aceasta vara procesul de acreditare internationala cu Council of British International Schools (COBIS), astfel ca in acest moment suntem COBIS Applicant Member. De asemenea sunt pornite demersurile cu Cambridge Assessment International Education, iar ulterior scoala va avea recunoasterea ARACIP in baza acreditarii internationale COBIS.

Ce profesori angajati?

Echipa academica va fi formata din profesori nativi (sau internationali cu experienta in scoli similare), dar si profesori locali care vor beneficia de o serie de sesiuni de dezvoltare profesionala.

Vor exista teste pentru admiterea la British International School of Timisoara?

Da, pentru Year 7, Year 8 si Year 9 (varsta 11-13 ani la 01.09.2019) vor exista teste generale de evaluare a limbii engleze si matematica.

Aceste teste sunt necesare pentru evaluarea generala a cunostintelor de limba engleza si matematica deoarece la sfarsitul anului 9 (Year 9) vor avea loc primele examene formale Cambridge si anume, Cambridge Checkpoint pentru English, Mathematics and Science.

Ce materii sunt obligatorii/optionale?

Reception Stage (4 ani) – materiale educationale care vor acoperi sapte arii de dezvoltare: Literacy, Numeracy, Understanding the World, Expressive Arts and Design, Personal and Social Development, Physical Development, Communication and Language;

Key Stage 1 and Key Stage 2 (5 – 10 ani) – toti copiii studiaza acelasi curriculum: English, Mathematics, Cross Curricular (Science, History, Geography, Art) , Computer Science , Music, Physical Education, Romanian Language, PSHEE, dar incepand cu Year 3 (7 ani) au la alegere o limba straina (French / German / Spanish);

Key Stage 3 (11 – 13 ani) – toti copiii vor studia acelasi curriculum: English, Mathematics, Science, Computer Science, History, Geography, Drama, Art, Music, Physical Education, Romanian Language, PSHEE si au la alegere o limba straina (French / German / Spanish);

Key Stage 4 (14 – 16 ani) – sunt obligatorii English, Mathematics and Science (+ Physical Education and PSHEE); in plus elevii trebuie sa – si aleaga patru optionale din urmatoarele materii: Computer Science, History, Geography, Business Studies, Economics, Music, Art, Drama, German, Spanish, Romanian Language.

PSHEE = Personal, Social, Health and Economic Education

Key Stage 5 (17 – 18 ani) – Se va adopta platforma International Baccalaureate (IB).

Limba engleza este un criteriu de admitere?

Ciclul primar
Limba engleza nu reprezinta un criteriu de selectie pentru ciclul primar. Este bine insa sa aveti in vedere imbunatatirea nivelului la limba engleza in perioada urmatoare daca intentionati sa alegeti acest sistem educational. Scoala are inclus un program de suport pentru cei care au nevoie de ajutor (EAL – English Additional Language), dar cu cat limba engleza este mai bine cunoscuta, cu atat mai repede se poate integra si accesa curriculum-ul in intregime.

Ciclul gimnazial
Pentru Year 7, Year 8 si Year 9 (varsta 11-13 ani la 01.09.2019) vor exista teste generale de evaluare a limbii engleze si matematica. Aceste teste sunt necesare pentru evaluarea generala a cunostintelor de limba engleza si matematica deoarece la sfarsitul anului 9 vor avea loc primele examene formale Cambridge si anume, Cambridge Checkpoint pentru English, Mathematics and Science. Evaluarile, pentru cei care doresc inscrierea in anii de studiu Year 7, Year 8 si Year 9 vor avea loc in noiembrie 2018, datele exacte se vor anunta pe website in curand.

Care este programul zilnic?

Programul zilnic este 8:30 – 16:00 la care se adauga clubul optional (afterschool) de la 16:30 – 18:00.

Exista posibilitatea sustinerii unor cursuri Cambridge in afara programei scolare?

Exista posibilitatea sa oferim suport pentru elevii care au varsta pentru a sustine examene Cambridge (si nu sunt inscrisi in scoala pentru ca nu am deschis inca anii respectivi) - alternativele si posibilitatile se vor publica in perioada urmatoare.

Veti avea in plan un sistem de burse, pentru copiii care cunosc limba engleza si au aptitudini deosebite?

Bursele de merit sunt o posibilitate si intetionam sa luam in discutie acest subiect in viitorul apropiat. Urmariti-ne activitatea online si cu siguranta veti vedea pe site-ul scolii informatii despre acest aspect.

 
ro_RO
en_GB ro_RO